تجارب کاری

اجرای EPC سیگنالینگ خط یک مترو اصفهان
اجرای EPC سامانه علامت دهی و کنترل خط 3 مترو تهران
اجرای EPC سیستم کنترل و سیگنالینگ خط 1 قطار شهری شیراز
اجرای EPC سامانه علامت دهی و کنترل خط 4 مترو تهران
نصب و راه اندازی و تحویل سیستم ATC بهمراه اصلاح تراک بندی محور تهران- مشهد
اجرای تجهیزات علائم و ATC محور جنوب
اجرای EPC سیستم های علائم الکتریکی محور شوراب-بادرود- میبد
اجرای EPC علائم الکتریکی محور راه آهن بافق- مشهد
نصب، و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی 18 ایستگاه در نواحی اصفهان، یزد و کرمان

تلفن دفتر مرکزی

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۱

فکس

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۵

ساعت کاری

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰