Project Description

اینترلاکینگ الکترونیکی

اینترلاکینگ جز ضروری و لازم سیستم های سیگنالینگ خطوط آهن جهت حصول ایمنی می باشد.
کنترل کننده ها مدول های تمام الکترونیکی هستند که به واحد پردازشگر اصلی متصل شده اند.
این سیستم کاملا انعطاف پذیر بوده و قابلیت آن را دارد تا در ایستگاههای کوچک یا بسیار بزرگ نصب گردد.

اینترلاکینگ الکترونیکی

اینترلاکینگ جز ضروری و لازم سیستم های سیگنالینگ خطوط آهن جهت حصول ایمنی می باشد. معماری / ساختار واحد پردازشگر اصلی ILM681 بر پایه انتخاب ۲ از ۳ می باشد.
کنترلرهای المان های محوطه مدول های کاملا الکترونیکی هستند که به واحد پردازشگر اصلی متصل شده اند. این سیستم کاملا انعطاف پذیر بوده و قابلیت آن را دارد تا در ایستگاههای کوچک یا بسیار بزرگ نصب گردد.

بر پایه الزامات خاص معماری / ساختار DCS یا مرکزی می توان پیکره بندی کنترلرهای المان های محوطه را تک به تک یا گروهی تعریف نمود. به واسطه قابلیت مدولار سیستم، محدودیتی در تعداد المان هایی که توسط هر یک از اینترلاکینگ ها کنترل می گردد وجود نخواهد داشت.
سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی شامل واحدهای ذیل است:
 • واحد پردازشگر اصلی

 • واحد کنترل المان های محوطه

 • واحد اپراتور

 • واحد تشخیص خطا

 • واحد ترمینال

مشخصه های اصلی

 • صرفه اقتصادی این سیستم برای خطوط آهن برون شهری و پر تردد درون شهری
 • استقرار به طور متمرکز یا پراکنده
 • اطمینان پذیری و سهولت بالای سیستم
 • واحد پردازشگر اصلی بر پایه انتخاب ۲ از ۳

 • سیستم کاملا الکترونیک و مدولار

 • لینک های ارتباطی خارجی و داخلی مضاعف

 • نصب سریع و آسان برنامه سیستم با بهره گیری از نرم افزار پیکره بندی توانمند

 • امکان بهره گیری از کابل فیبر نوری و کابل مسی جهت اتصال میان واحد پردازشگر اصلی و واحد کنترل المان های محوطه

 • نصب سریع و آسان با بهره گیری از کابل های ارتباطی پیش ساخته

 • تعمیر و نگهداری آسان به دلیل طراحی مدولار ودر سابرک های استاندارد ۱۹ اینچی در رک های استاندارد صنعتی

 • واحد تشخیص خطا و گزارش گیری از رخدادها / رویدادها
 • امکان بازبینی رخدادهای گذشته با سرعت پخش قابل تنظیم

نرم افزار کمکی

یکی از مشخصه های اصلی سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی مدل ILM681، نصب سریع نرم افزار آن است.
این امر با وجود نرم افزار پیکره بندی توانمند سیستم ممکن گردیده است. نرم افزار کمکی دیگر شامل واحد بازبینی رخدادهای گذشته با قابلیت تنظیم سرعت پخش تصاویر می باشد. این نرم افزار ابزار بسیار مناسبی برای آموزش و تحلیل رویدادها است.

ساختار و قابلیت های عملیاتی

واحد پردازشگر اصلی

واحد پردازشگر اصلی مربوط به سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی مدل ILM681 بر پایه انخاب ۲ از ۳ عمل می نماید. مدولها به صورت کارتها یا الکترونیکی داخل سابرک ۱۹ اینچ قرار دارند.

واحد ترمینال

تجهیزات نصب شده در محوطه از طریق واحد ترمینال به سیستم کنترل متصل می گردد. در این خصوص تدابیر حفاظتی لازم در ترمینال ها اتخاذ گردیده است.

واحد تشخیص خطا

در این واحد کلیه رویدادها / رخدادها و پیام ها در زمان های معین ثبت می گردند. بنابراین نظارت، تعمیر و نگهداری سیستم با جستجوی دادهای ثبت شده در فاصله زمانی مورد نظر تسهیل می گردد. این سیستم تکمیلی شامل دو مدول پردازشگر است.
مدول ها بصورت کارت های کشویی در داخل رک های ایستاده 19 اینچی نصب می گردند.

واحد کنترل المان محوطه

این واحد معمولا در کنار واحد پردازشگر اصلی و در داخل اتاق کنترل استقرار می یابد.
در ایستگاههای بزرگ جهت ممانعت از مصرف بیش از حد کابل ها چه در داخل ایستگاهها و چه در محوطه و کنار خطوط به ویژه در سیستم های خطوط آهن درون شهری که تجهیزات در سطح وسیع نصب شده اند، واحد کنترل المان های محوطه در کنار گروہ تجهیزات محوطه نصب می گردند وسپس از طریق ارتباط کابل فیبر نوری به واحد پردازش اصلی متصل می گردند. تمامی تجهیزات کنار خط از قبیل سوزنها، چراغ ها، مدارهای راه، محور شمارها و واسطه های بلاک به واحد کنترل المان های محوطه متصل می باشند.
طراحی مدولار امکان هر گونه توسعه یا اصلاحی را در هر زمان حتی پس از نصب و راه اندازی فراهم می نماید. مدول ها به صورت کارت های الکترونیکی داخل سابرک های ۱۹ اینچی قرار دارند.

تلفن دفتر مرکزی

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۱

فکس

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۵

ساعت کاری

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰