Project Description

مدیریت ترافیک مرکزی مدل SMC782 :

سیستم مانیتورینگ مرکزی قطارها بخش اصلی سیستم کنترل شبکه خطوط ریلی را تشکیل می دهد.
زیر سیستم SMC782 نرم افزاری است که وظیفه مانیتورینگ و برنامه ریزی تردد قطارها را به عهده دارد.

مدیریت ترافیک مرکزی مدل SMC782 :

امروزه عملکرد ایمن و روان قطارها با افزایش قابل توجه تردد در خطوط ریلی با چالشی اساسی مواجه شده است. سیستم مانیتورینگ مرکزی قطارها بخش اصلی سیستم کنترل شبکه خطوط ریلی را تشکیل می دهد.
زیر سیستم SMC782 نرم افزاری است که وظیفه مانیتورینگ و برنامه ریزی تردد قطارها را به عهده دارد. گستره کاربرد این زیر سیستم از شبکه خطوط ریلی منطقه ای تا شبکه خطوط ریلی کشوری می باشد. سیستم AVLا(Automatic Vehicle Locators by GPS systems) با تشخیص موقعیت قطار با استفاده از سیستم GPS و سیستم کنترل ترافیک مرکزی یا همان CTC به سیستم SMC782 به عنوان hub متصل می گردند. داده های ورودی اخذ شده با برنامه زمانی حرکت قطار توسط نرم افزار به طور خودکار مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی قطارهای در حال حرکت در شبکه خطوط ریلی مانیتور و برنامه ریزی می گردند.
همچنین می توان بر اساس تاخیر با تغییرات، مجددا آنها را برنامه ریزی نمود. علاوه بر آن، امکان تهیه گزارشات متنوع با استفاده از داده های دریافتی مطابق با زمان واقعی فراهم می باشد. از آن جمله می توان انواع گرافها و یا جداول مطابق با نیازمندی های بهره برداری را برشمرد. برنامه زمانی تردد قطار مطابق با جداول زمانی و مقررات از پیش تعیین شده توسط سیستم SMC782 تنظیم می گردد. همچنین امکان تعریف و شبیه سازی سناریوهای کاربردی متفاوت با هدف ارزیابی و سنجش آنها نیز فراهم می باشد.

  • ورودی داده از AVL و CTC یا هر برنامه زمان بندی دستی یا خودکار سیر حرکت قطار
  • نمایش نمودار سیر حرکت قطار در نواحی تردد قطار
  • برنامه ریزی حرکت و توقف قطار مطابق با تنظیمات از پیش تعیین شده و جداول زمانی
  • رسم نمودار حرکت قطار هم زمان با حرکت قطار در مسیر خطوط
  • قابلیت نصب به صورت متمرکز، توزیع شده و یا تجمعی
  • قابلیت شبیه سازی حرکت و توقف قطار با هدف سنجش و ارزیابی
  • قابلیت نظارت و مانیتور مراکز متعدد CTC از یک مرکز

تلفن دفتر مرکزی

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۱

فکس

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۵

ساعت کاری

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰