Project Description

مدار راه بدون عایق مدل : Joint – less Track Circuit) TCN422)

تجهیزات مربوط به تشخیص حضور قطار در تراک

مدار راه بدون عایق مدل : Joint – less Track Circuit) TCN422)

trackcircuit

تجهیزات مربوط به تشخیص حضور قطار در تراک، جزئی اساسی برای هرگونه سیستم سیگنالینگ به حساب می آید که با روش های گوناگونی قابل دستیابی است. مدار راه (Track Circuit) یکی از این تجهیزات است که کاربرد گسترده ای دارد. کارکرد همه مدارهای راه بر اساس یک لوپ بسته و ارسال سیگنال و دریافت آن از طریق ریل آهن می باشد. مدار راه مدل TCN422 از نوع کدگذاری شده و بدون عایق (Joint-less) و در محدوده باند فرکانسی صوتی می باشد و به سهولت می توان آن را به عنوان تجهیزات کنار خط که اطلاعات را به سیستم مستقر بر روی قطار ATP/ATC ارسال می نماید، مورد استفاده قرار داد.

ساختار:

مدار راه مدل TCN422 شامل تجهیزات ذیل است :

 • واحد تجهیزات داخلی ایستگاه (indoor unit)
 • واحد تجهیزات کنار خط / محوطه (Wayside unit)

روش کار:

سیگنال ارسال شده از نوع FSK می باشد که با کدهای هشت بیتی مشخصی مدوله شده است. این کدها به عنوان سدی در برابر خطر تداخل با مدارهای فرکانسی مجاور با فرکانس مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. مدول پردازشگر مدار راه تنها زمانی آزادی مدار را اعلام می دارد که سیگنال های گیرنده RX در سطحی بالاتر از سطح اولیه بوده، کد و فرکانس صحیح داشته و هر دو پردازشگر یک نتیجه مشابه را اعلام نمایند. در غیر این صورت با در صورت بروز هر گونه مشکل دیگر تراک اشغال اعلام می گردد.

مشخصه های اصلی

 • مدول پردازشگر بر پایه انتخاب ۲ از ۲
 • تخصیص کد معین برای هر یک از مدارهای راه
 • هم پوشانی ایمن میان مدارهای مجاور
 • قابلیت انتقال اطلاعات به قطار
 • قابلیت Cascade برای سیستم هایی با بیش از ۳ گیرنده

 • قابلیت افزایش گیرنده ها به بیش از ۳ گیرنده در صورت نیاز

 • ایزوله کردن الکتریکی از مدار راه های مجاور

 • هماهنگی کامل با اینتراکینگ های رله ای و الکترونیکی
 • طراحی مدولار

واحد تجهیزات داخلی ایستگاه (indoor unit) :

هر یک از واحدهای تجهیزات داخلی ایستگاه شامل ۴ مدول می باشد:

 • مدول پردازشگر ۲ از ۲
 • مدول انتقال دهنده اطلاعات Transmitter Module
 • مدول های گیرنده
 • مدول های output

تجهیزات به صورت کارت های مدولار در سابرک های ۱۹ اینچ درون رک های استاندارد صنعتی نصب می گردند. هر مدار راه می تواند دارای ۱ یا ۲ یا ۳ گیرنده باشد و در صورت نیاز به گیرنده های بیشتر می توان تعدادی از مدارات راه را با هم سری (cascade) نمود.

واحد تجهیزات محوطه / کنار خط (Wayside Unit) :

واحد تجهیزات کنار خط درون جعبه (Junction Box) مقاوم و مطمئنی در مجاورت تراک نصب می گردد. درون این جعبه قطعات پسیوی موجود است که به صورت الکتریکی فرکانس مدار راه های مجاور را تنظیم می نماید. واحد های (TU (Tuning Unit مربوط به گیرنده و فرستنده مشابه با هم می باشند.
تجهیزات کنار خط مربوط به دو مدار راه مجاور در نزدیکی یکدیگر قرار دارند. در طول این فاصله کابل باند به شکل Z به دو ریل خط متصل می گردد.
این بخش از خط آهن به همراه کابل مذکور منطقه تطبیق (Tuning area) نامیده می شود. توسط مدار تطبیق (TU) امکان شناسایی تراک آزاد (مدار باز) در حالیکه تراک مجاور اشغال (مدار اتصال کوتاه) را نشان می دهد، فراهم می باشد.

کاربردهای ATP/ATC :

از مدار راه می توان به عنوان تجهیزات کنار خط مربوط به سیستم های ATP / ATC با هدف انتقال اطلاعات به قطار نیز استفاده نمود.
در این مورد اساس سیستم تعیین حضور قطار در مدار تغییری نخواهد کرد. در این حالت بخش تعیین حضور قطار در سیستم تغییر نمی کند و در حالت اشغال بودن تراک کدها نسبت به حالت آزاد بودن تراک تغییر و بصورت دینامیک از واحد تولید کد و از طریق باس dual به خط ارسال می گردند.
کدهای ارسال شده به تجهیزات کنار خط در حالت اشغال مدار توسط سیستم نصب شده ATP / ATC روی قطار قابل دریافت می باشد. اطلاعات با سرعت حداکثر ۴۰۰ بایت بر ثانیه به طور مطمئن به قطار انتقال می یابد. سرعت انتقال اطلاعات بر اساس نیازمندی های خاص قابل تنظیم می باشد.

محصول جدید :

معرفی مدار راه عمومی مدل TUN458 با مشخصه های ذیل:

 • تجهیزات سخت افزاری یکسان برای همه فرکانس ها
 • فرکانس مدار راه قابل تنظیم

عموما در مدار های راه فرکانس های مشخص و ثابتی استفاده می شود.
در مدار راه مدل TUN458 شرکت مهندسی مهاران انتخاب فرکانس های مورد نظر به سهولت فراهم می باشد.
سخت افزار این نوع از مدار راه که شامل مدول پردازشگر 2 از 2 نیز می باشد به صورت کارت های مدولار در سابرک های استاندارد 19 اینچی نصب می گردند.
سخت افزار مربوط به همه مدارهای راه مستقل از فرکانس هر کدام ، یکسان می باشد. کاهش تنوع سخت افزارها به معنای نیاز کمتر به قطعات یدکی و انبار آنها می باشد.

تلفن دفتر مرکزی

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۱

فکس

+۹۸ ۲۱ ۲۲۹۲۴۰۵۵

ساعت کاری

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰